DOGVILLE

Helle Krüger x Erik Heding

Akryl på lærred

2019

Billedkunstlærer Helle Krüger og skoleelev Erik Heding har i samarbejde lavet to store malerier inspireret af Hundested og fotograf Henrik Saxgrens billeder fra Grønland.

Helle og Erik mødte hinanden på Halsnæs Billedskole, og Helle har siden undervist Erik i maleri.

I dette tilfælde har lærer og elev for første gang arbejdet side om side – malet på de samme lærreder og truffet alle beslutninger sammen.

Billederne hedder Dogville og Knud, og kunne ses på Spisehuset Knud den 6. – 22. december 2019. Billederne er solgt, og hænger i dag i en københavnsk virksomheds kontorlokaler.

KNUD

Helle Krüger x Erik Heding

Akryl på lærred

2019